Контакти

Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 76
телефон/факс: 062 67 01 10
мобилен телефон: 0887 42 74 40 / 0884 70 66 78